Get Adobe Flash player
Siyasal Yazılar

Siyasal Yazılar

1970 li yılların ortalarında THKP/C kökenli bir grubun, Filistin’in İsrail-ABD işgaline karşı direnişinden etkilenerek, bu direnişin bütün Ortadoğu Halklarınca bu coğrafyaya yayılacağını, ABD işbirlikçisi Arap yönetimlerinin birer birer yıkılacağını tespitle Ortadoğu’da Antiemperyalist bir halk hareketinin beklentisi içine girmelerini yukarıdaki başlık şeklinde formüle etmelerinin üzerinden kırk yıl geçti. Bu süre içinde Ortadoğu’da Arap yönetimleri/ ABD ittifakı yeni şekil ve boyutlarıyla işbirliğini daha geniş alana yaymakla kalmayıp, etkisi altında kalınan Filistin Halk hareketi de “sol” ağırlıklı kitlesel özelliğinden uzaklaştırılarak İslami bir yapıya büründürüldü. Uzun ve çetin mücadelelerin ürünü olan Filistinli sol hareketler bizzat Arap/ABD yönetimlerince adeta tasfiye edilerek, Hamas gibi İslamcı bir grubun etkinliği sağlandı. “Orta Doğu devrimci çemberi” tespitini yapan arkadaşlar elbette tespitlerinin sonuçlarını değerlendirmişlerdir. İş bununla da sınırlı kalmayacaktı elbette. Emperyalist/Kapitalizmin yapısal değişiklikleri, yeniden reorganizasyonu Ortadoğuyu yeniden biçimlendirecek ve Büyük Ortadoğu ve kuzey Afrika projesine uygun olarak yapılandıracaktı. Ulusal Bağımsızlıkçılık iddiasındaki Baas rejimleri emperyalistler tarafından “ıslah”edilerek emperyalizmin “uyum” projesine uygun hale getirilecektir. Ortadoğu halkları, Emperyalizmin Orta Doğudaki görünen yüzü İsraile karşı tepkiyi, bir yandan Arap yönetimlerinin sosyal ve psikolojik etkisiyle, diğer yandan gerici “zor” yöntemleriyle bir kenara bırakıp, “İsraille birlikte yaşamayı”, yani emperyalist sömürüyü meşrulaştırmayı istikbal sorunu olarak görmeye başlayacaklardır. Konunun kavranması için biraz geriye gitmek gerekecektir.

Devamını oku...

 
Sanatsal Yazılar