Bir Akşamın Öyküsü

Bu akşam
Çok önemli şeyler olacak.
Çok önemli şeyler olacak
Bu akşam
Çook önemli

Düşündükçe bu akşamı
Nefesim kesiliyor, sabırsızlanıyorum
Bastıramaz oluyorum heyecanımı
Destursuz geçiyorum caddelerden
Geçit vermez mahşeri kalabalıkları
Temmuzun ikindisi
Neredeyse
Gün inecek.
Yükseliyor nabzımın vuruşları
Endişeleniyorum da
Duyulacak diye

Bu akşam
-Kem gözlerden saklı
nazardan uzak-
Bu akşam
Çok önemli şeyler olacak
Şeytan kulağına kurşun
Alırsa kokuyu
Osmanlı paşaları
Elleri ayaklarına dolaşacak.
Duyarlarsa haberi
Şaşacak
Cumhuriyet generalleri
Karargâhları pûr-telaş
Dilleri dolaşacak
Kırmızı telefonlar işleyip
Telsizler çalışacak.
Ve duyulacak haber
Atlantiğin ötesinde
Ve sekiz sütuna manşet gazetelerde
“Bu akşam çok önemli şeyler olacak.”

Duyulacak bu müthiş şey
Merkezlerinde dünyanın
Coşacak Lâtin Amerika
Gitar ezgilerinde
Haykıracak zenciler
Güneyinde Afrika’nın
Bahar şarkıları söyleyecek Asyalı’lar
Kuzey Avrupa temkinli
ABD öfkeli ve şirret
Emirlere amâde
Görev ifasına hazır her an
Meclis-i Mebusan
Ve arz-ı endam için sırada
Cümlesi dalkavukların
Bilumum takım taklavat
Ve teferruat

Ve tanklar yürütülüp
Panzerler hazırlanırken gece yarısı
Güneşe kelepçe takacaklar
Ay tutuklanacak tanyeri ağarırken
Ve bir nolu bildiriyi
Radyodan okuyacak
Sabaha karşı
Bir Osmanlı müşiri
“Emir komuta zinciri içinde devraldık yönetimi.”
Önce bebekler uyanacaklar
Tank sesleriyle
Ve ağlayacaklar hıçkıra hıçkıra
Birbirlerine sokularak.
Ürkek gözlerle bakacak
Bir anne
Namlusuna silahların
Bir gelin iç geçirip
İnceden inceye
Ve göstermeden kimseye
Gözyaşları akıtacak

Sonra
İhtiyarlar yataklarından doğrulacak
Ellerini çenelerine dayayıp
İndırecekler şapkalarını dizlerine
Gözlerine keder oturacak
Ve bir militan
Söküp göğüs kafesinden yüreğini,
Fırlatacak önüne tankların
Öfkesini kusacak

Sevgilim
Bu kepazeliklere rağmen
Bu rezillere inat
Bu akşam çok önemli şeyler olacak
Bu aksam
Senin adını verdiğim zambak
Çiçek açacak

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.