Yağmur Habercileri

Batan güneşin ardından koşarlar
Karanlık ölüm demektir
Atlayıp şeytanın atına
Tiranların gece yasalarını
Tağyir, tebdil ve ilga’ya
Cebren teşebbüs ederler

Toprak kovuklarından doğarlar
Henüz keşfedilmemiştir ülkeleri
Asi rüzgârıdırlar
Aşkın ve ateşin
Kesik damarlarında tutuşturup yangınları
Yağmur duasına çıkarlar
Ve ay büyürken amentü okurlar
Bilinmeyen rüzgârların peşinden

Yaz yağmurları çabukluğunda
Ve bir rüzgâr çevikliğinde
Kuyruklu yıldız gibi akarlar
evrenin ortasına
Sulayıp atlarını Fırat’ta
Işıktan kanat takarlar
Uçarlar Dicle üzerinden
Söylenceler ülkesine

Ortadoğu’da aşirettirler
Afrika’da kabile
Madencidirler Zonguldak’ta
İspanya’da gerilla

Yani
Zapt edilen ülkelerde
Zapt edilmeyen yürektirler.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.